Hur man ändrar standardteckensnittsstorlek i Excel 2013

Teckenstorleken som du använder i Microsoft Excel kan göra stor skillnad för både utseendet på ditt kalkylblad och din publiks förmåga att läsa vad du har skrivit in i cellerna.

Om du upptäcker att din publik ofta ber dig att göra din teckensnittsstorlek antingen större eller mindre, eller om du upptäcker att du ändrar den när du skapar ett nytt kalkylblad, kan det vara dags att ändra ditt standardteckensnitt i Excel 2013. Lyckligtvis är detta ett alternativ som enkelt kan modifieras för att passa dina behov och kommer att spara tid som annars slösas bort genom att konstant justera teckensnittsinställningarna manuellt.

Använd ett större eller mindre standardteckensnitt i Excel 2013

Stegen nedan utfördes i Microsoft Excel 2013. Stegen för tidigare versioner av Excel, såsom 2003, 2007 eller 2010, kommer att variera från dessa. Observera dessutom att teckensnittet endast gäller för kalkylblad som du skapar på din dator. Kalkylark som skapats av andra kommer att använda typsnittet som användes när dessa kalkylblad skapades.

Steg 1: Öppna Excel 2013.

Steg 2: Klicka på den gröna Fil fliken uppe till vänster i fönstret.

Steg 3: Klicka alternativ i kolumnen till vänster i fönstret.

Steg 4: Klicka på rullgardinsmenyn till höger om Textstorlek, välj sedan önskad teckenstorlek.

Steg 5: Klicka på OK knappen längst ned i fönstret för att tillämpa dina ändringar.

Steg 6: Klicka på OK knappen i popup-fönstret, stäng sedan och starta om Excel 2013 för att ditt nya teckensnitt ska börja gälla.

Du kan använda en liknande metod för att ändra standardteckensnittet i Excel 2013.