Hur man tar bort en rad i Excel 2013

Excel-kalkylblad är ofta det bästa valet som finns när du vill visa mycket data på ett organiserat, sorterbart sätt.

Men all information som finns i ett kalkylblad kanske inte är viktig, och du kanske till och med bestämmer dig för att du vill ta bort en del av den. Lyckligtvis kan du ta bort en hel rad i Excel 2013 om det inte behövs, så att du kan konfigurera kalkylarket till den punkt där det bara visar viktig information.

Ta bort en rad från ett kalkylblad i Excel 2013

Stegen nedan är specifikt avsedda att användas i ett kalkylblad som du har öppnat i Excel 2013. Du kan dock följa samma process för att ta bort rader i andra versioner av Excel också.

Steg 1: Öppna kalkylarket som innehåller raden du vill ta bort.

Steg 2: Leta reda på raden som ska raderas. I exempelbilden nedan kommer jag att ta bort rad 5.

Steg 3: Högerklicka på radnumret till vänster i kalkylarket och klicka sedan på Radera knapp.

Du kan också ta bort en rad genom att markera den och klicka på Hem fliken högst upp i fönstret, klicka Radera, klicka sedan Ta bort arkrader.

Om du vill göra en rad större kan du välja att utöka raden. Det här är ett bra alternativ om du har flera rader med data med en cell som måste vara synlig.