Hur man lägger till filnamnet i rubriken i Excel 2013

Även om du kanske redan är bekant med specifika formateringskrav som du behöver för skola eller arbete när du arbetar i Microsoft Word, är det också möjligt att du behöver använda specifika formateringsalternativ i Microsoft Excel. Ett sådant krav är att lägga till ett filnamn i rubriken på ett Excel-kalkylblad.

När du har många utskrivna kalkylblad liggandes runt din arbetsyta kan det vara svårt att avgöra vilken fil ett kalkylblad kom ifrån. Ett användbart sätt att lösa detta problem är att inkludera identifierande information i rubriken i dina kalkylblad.

Ett effektivt sätt att göra detta är genom att infoga filnamnet i rubriken, vilket du kan göra från fönstret "Custom Header" i Excel 2013. Vår handledning nedan visar dig hur du gör detta och infogar arbetsboksinformation genom att välja antingen den anpassade rubriken alternativ eller alternativet anpassad sidfot.

Innehållsförteckning dölj 1 Hur man infogar ett filnamn i sidhuvudet i Microsoft Excel 2 Lägga till ett filnamn i sidhuvudet i Excel 2013 (Guide med bild) 3 Hur man lägger till filnamn i sidfot i Excel 2013 4 Hur man lägger till filsökväg till sidhuvud eller sidfot från dialogrutan Utskriftsformat 5 Mer information om hur du lägger till filnamnet i rubriken i Excel 2013 6 Ytterligare källor

Hur man infogar ett filnamn i rubriken i Microsoft Excel

 1. Öppna kalkylarket i Excel.
 2. Klicka på Sidlayout flik.
 3. Välj Utskriftsformat knappen i avsnittet Utskriftsformat.
 4. Välj fliken Sidhuvud/sidfot.
 5. Klicka på Anpassad rubrik knapp.
 6. Välj en rubrik och klicka sedan på Infoga filnamn knapp.
 7. Klicka på OK knapp.

Vår guide fortsätter nedan med ytterligare information om hur man inkluderar ett filnamn i rubriken i Excel, inklusive bilder på dessa steg.

Lägga till ett filnamn i rubriken i Excel 2013 (guide med bild)

Stegen i vår guide nedan visar dig hur du ändrar rubriken på ditt Excel-kalkylblad så att namnet på filen finns med högst upp på sidan när du skriver ut kalkylbladet. Den här metoden använder en variabel för att hämta filnamnet, så den kommer att justeras därefter om du byter namn på filen.

Steg 1: Öppna ditt kalkylblad i Excel 2013.

Steg 2: Klicka på Sidlayout fliken överst i fönstret.

Steg 3: Klicka på Utskriftsformat knappen i det nedre högra hörnet av Utskriftsformat grupp av bandet.

Steg 4: Klicka på Sidhuvud/sidfot fliken överst i fönstret.

Steg 5: Klicka på Anpassad rubrik knappen i mitten av fönstret.

Steg 6: Klicka i rubriken där du vill att filnamnet ska visas och klicka sedan på Infoga filnamn knapp. Detta kommer att lägga till &[Fil] text till rubriken. Du kan sedan klicka på OK för att spara och tillämpa dina ändringar.

Vår guide fortsätter nedan med ytterligare information om hur du lägger till objekt i sidhuvudet eller sidfoten i Excel.

Hur man lägger till filnamn till sidfot i Excel 2013

Medan vår guide ovan fokuserar specifikt på hur du infogar filnamnet i rubriken på ditt Excel-kalkylblad, är det möjligt att du kan behöva placera den informationen i sidfoten istället.

Lyckligtvis är denna process nästan identisk.

 1. Välj Sidlayout flik.
 2. Klicka på Utskriftsformat knapp.
 3. Välj den Sidhuvud/sidfot flik.
 4. Klicka på Anpassad sidfot knapp.
 5. Klicka i önskad sidfotssektion.
 6. Välj Infoga filnamn knapp.

Du bör nu se &[Arkiv]-texten i den valda delen av sidfoten. När du klickar på OK-knappen för att tillämpa ändringen läggs filnamnet till i sidfoten på varje sida i det utskrivna kalkylarket.

Hur man lägger till filsökvägen till sidhuvud eller sidfot från dialogrutan Utskriftsformat

Om du behöver lägga till mer än bara filnamnet i sidfotsdialogrutan eller sidhuvudsdialogrutan, kanske du vill använda några av de andra sidhuvuds- och sidfotsverktygen också.

En av de andra knapparna i sidhuvudselementgruppen eller sidfotselementgruppen kallas Filsökväg. Om du väljer det här alternativet kommer det att lägga till den aktuella filplatsen till den valda sektionen också. Stegen för att göra detta är:

 1. Välj Sidlayout flik.
 2. Välj det lilla Utskriftsformat knapp.
 3. Klicka på Sidhuvud/sidfot fliken överst i fönstret Utskriftsformat.
 4. Klicka på Anpassad sidfot eller Anpassad rubrik knapp.
 5. Välj ett avsnitt.
 6. Klicka på Infoga filsökväg knapp.

Detta kommer att lägga till &[Sökväg]&[Fil] taggar till det avsnittet. Du kan sedan klicka på OK-knappen när du har lagt till information i sidhuvudet eller sidfoten.

Mer information om hur du lägger till filnamnet i rubriken i Excel 2013

Stegen som beskrivs i vår guide ovan visar hur du formaterar ditt kalkylarkshuvud med hjälp av dialogrutan Utskriftsformat.

Några av de andra objekt som du kan lägga till i rubriken i Excel inkluderar:

 • Infoga sidnummer
 • Infoga antal sidor
 • Infoga datum
 • Infoga tid
 • Infoga filsökväg
 • Infoga filnamn
 • Infoga arknamn
 • Infoga bild

Det finns också alternativ för att formatera text eller formatera bilden som du har lagt till i rubriken.

När du klickar på knappen Anpassad sidhuvud eller knappen Anpassad sidfot i fönstret Utskriftsformat kommer du att presenteras med tre avsnitt. Dessa är:

 • Vänster sektion
 • Mittsektion
 • Höger sektion

Var och en av dessa avsnitt motsvarar ett segment av sidhuvudet eller sidfoten på sidan. Om du till exempel lägger till filnamnet i det vänstra avsnittet, visas den informationen till vänster om sidfoten eller sidhuvudet.

Om din skola eller organisation har specifika krav på att inkludera ett filnamn i sidhuvudet eller sidfoten, är det troligt att de också kommer att ha specifika krav för den del av sidhuvudet eller sidfoten där det läggs till.

Om du är i normalvy kommer du inte att se information om det aktuella kalkylbladet som har lagts till i sidhuvudet eller sidfoten. Du måste antingen gå till Förhandsgranska från menyn Skriv ut, eller så måste du ändra vy. Du kan göra detta genom att klicka på fliken Visa högst upp i fönstret och sedan klicka på knappen Sidlayout i gruppen Arbetsbokvyer. Nu visar Excel arbetsbokens namn eller filsökvägen om du valde att infoga sökvägen istället. Du kan stanna i sidlayoutvyn om du vill fortsätta att redigera ditt excel-dokument på det sättet, eller så kan du klicka på knappen Normal för att återgå till standardvyn.

Lär dig hur du inkluderar samma rad överst på varje sida i Excel 2013 och gör utskrivna flersidiga kalkylblad lättare att förstå.

Ytterligare källor

 • Hur man gör en tabell i Excel 2013
 • Kan du sätta ett vattenstämpel i Excel 2013?
 • Hur man infogar en rubrik i Excel 2013
 • Hur man tar bort sidnummer i Excel 2010
 • Hur man tar bort en rubrik i Excel 2013
 • Hur man gör rubriken större i Excel 2010